עבודות בנייה, גימור

אתרי בנייה בראשון לישן זקוקים לעובדים לצורך עבודות הגמר

תשלום 40 ₪ לשעה 10-11 שעות עבודה. לאזרחים ובעלי ניירות כחולים

Откликнуться на эту вакансию

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx